Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup - podzimní léčení proti varoáze

7. 11. 2007

Návh ze dne 7.11.2007

Číslo kroku:

Kdo:

Popis vykonávané činnosti:

Dokument,

Záznam:

1.   

 

Jednatel

-          předá nákazovému referentovi seznamy členů a jejich včelstev, které odpovídají stavu nahlášenému včelaři k 31.8.

Seznamy členů a jejich včelstev

2.   

 

Nákazový referent

-          vyhotoví pro jednotlivé důvěrníky seznamy včelařů a počtu jejich včelstev, které budou léčeny a jak budou léčeny (fumigací/aerosolem) – dokument obsahuje kolonky pro 3 podpisy včelaře, kterými potvrdí provedení přeléčení.

-          vyhotoví protokol o předání/převzetí léčiva mezi nákazovým referentem a důvěrníkem

Seznamy včelařů a včelstev

 

Protokol o předání/ převzetí léčiva

3.   

 

Nákazový referent

-          zajistí převzetí od okresního výboru

-          nakoupeného léčiva

-          fumigačních pásků

-          popis metodiky aplikace léčiva – návod k použití

-          instrukcí veterinární správy pro provedení léčení v daném roce (kdy, co a jak)

-          roztřídí a připraví léčivo pro jednotlivé důvěrníky

 

4.   

 

Nákazový referent

-          provede instruktáž všech důvěrníků o provedení podzimního léčení včelstev proti varoáze (výborová nebo členská schůze)

-          instrukce veterinární správy pro provedení léčení - stanovené termíny a postupy

-          instrukce pro vykazování a potvrzení provedení léčení (co a jak vyplnit a kde to podepsat)

-          organizace provedení léčení

 

5.   

 

Nákazový referent

-          předá každému důvěrníkovi:

-          seznam jeho včelařů a včelstev

-          stanovené množství léčiva

-          stanovené množství fumigačních pásků

-          návod k použití léčiva

 

6.   

 

Důvěrník

-          kontaktuje jednotlivě své včelaře

-          podle obdržených instrukcí dohodne s nimi termíny provedení jednotlivých léčení – vyhotoví si plán léčení

-          upozorní včelaře na přípravu včelstev/úlů k provedení léčení (možnost utěsnění a vložení čistých podložek) a přípravu závěsů na fumigační pásky (háčky, hřebíky, …)

-          se včelaři, kteří budou třetí léčení provádět aerosolem dohodne termín – datum a hodinu.

Plán léčení

7.   

 

Důvěrník

-          osobně (3 krát) ve stanovených termínech navštíví jednotlivé včelaře za účelem provedení léčení

-          při každé návštěvě spolu se včelařem provedou postupně po jednotlivých včelstvech-úlech jejich léčení následujícím postupem:

 

8.   

 

Včelař

-          zkontroluje vložení čisté podložky

-          utěsní úl

-          otevře úl pro vložení fumigačního pásku

 

9.   

 

Důvěrník

-          napíchne fumigační pásek na poskytnutý závěs

-          podle počtu nástavků úlu nakape na fumigační pásek odpovídající počet kapek léčiva (2 kapky na 1 nástavek)

-          zapálí pásek na dolním okrají

-          vloží hořící pásek do otevřeného úlu

 

10. 

 

Včelař

-          uzavře úl „neprodyšně“ na dobu 30 – 60 minut

 

11. 

 

Důvěrník

-          zkontroluje, zda tvořící se kouř neuniká nepřiměřeně z úlu.

 

12. 

 

Důvěrník

-          při léčení aerosolem doprovází léčitele s aerosolem po jednotlivých svých včelařích a dle potřeby mu pomáhá.

Seznam včelařů a včelstev

13. 

 

Včelař

-          při léčení aerosolem podobně jako při fumigaci

-          zkontroluje vložení čisté podložky

-          utěsní úl

-          připraví ucpávku česna při vložení kouřové trubice

 

14. 

 

Léčitel aerosolem

-          vloží kouřící trubici vyvíječe aerosolu do česna

-          utěsní česno po jejím obvodu

-          po předepsanou dobu fouká do úlu vyvíjený aerosol

 

15. 

 

Důvěrník

-          vždy po ukončení každého léčení požádá včelaře o potvrzení provedení léčení jeho podpisem do seznamu včelařů a včelstev, tento slouží jako výkaz a doklad o provedení léčení

Seznam včelařů a včelstev

16. 

 

Včelař

-          po každém léčení na druhý den zkontroluje množství spadu roztočů na vložené podložce

-          podložku vyčistí a vloží ji zpět do úlu

 

17. 

 

Důvěrník

-          v období provádění léčení účastní se výborových schůzí a informuje o průběhu léčení.

-          Případné problémy konzultuje s nákazovým referentem

 

18. 

 

Důvěrník

-          se stará, aby léčení proběhlo u jeho včelařů kompletně, ve stanovené rozsahu a podle stanovené metodiky a instrukcí

-          zkompletuje výkaz o léčení – seznam včelařů a včelstev s potvrzujícími podpisy jednotlivých včelařů, doplní informaci o množství zbylého léčiva

-          po ukončení všech léčení předá výkazy nákazovému referentovi s komentářem o průběhu léčení

-          vrátí nákazovému referentovi zbylé léčivo

Seznam včelařů a včelstev (výkaz)

19. 

 

Nákazový referent

-          vyhotoví zprávu o průběhu léčení a o nákazové situaci a tou informuje výbor ZO a členskou schůzi ZO s návrhem potřebných opatření.

Zpráva o průběhu léčení a o nákazové situaci

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář